MUŽI, TUŠÍTE CO NA VÁS ŽENY NEJVÍCE VYTÁČÍ?

Byl jsem upozorněn na to, že můj příspěvek ŽENY, VÍTE CO MUŽE OD VÁS DLOUHODOBĚ ODRAZUJE? je jednostranný, že úplně vypouští to, co by měli dělat muži v kontaktu se ženami. Přiznám se bez mučení, že jsem část pro muže měl připravenou už v době, kdy jsem zveřejňoval článek pro ženy, ale předpokládal jsem, že by spojení obou příspěvků bylo příliš dlouhé a tak jsem to rozdělil na dvě samostatné části. A protože jsem ze staré školy a jsem přesvědčen, že ženy mají přednost, tak jsem napřed vydal pár myšlenek určených ženám. V souladu s bodem o chybách, který je v mém dnešním příspěvku, se všem dotčeným ženám omlouvám, své chyby lituji a tímto ji napravuji.

MUŽI, VÍTE CO NA VÁS ŽENY NEJVÍCE VYTÁČÍ?

Nenasloucháte

Když žena začne mluvit o svých problémech, začněte u toho něco dělat, nebo hůř, začnete jí do toho kecat. Pokud žena bude mluvit o svém problému, nedávejte jí řešení. V žádném případě!! Mně se před lety stala příhoda, kdy mi kolegyně zavolala a už z pozdravu bylo naprosto slyšitelné, že vztekem jen drsně bublá. Koupila si nové botičky a do týdne se jí ulomil kramflíček. Celosvětová firma si dovolila jí prodat aušus!! V momentě, kdy se nadechovala, jsem neprozřetelně vypustil do éteru řešení „Tak to běž reklamovat.“ Odezvou bylo jen hluboké dýchání, jak se snažila uklidnit. Pak sluchátko brutálně zahřmělo: „NEJSEM BLBÁ!! Už jsem to reklamovala!“ První, co chlapa v takové situaci napadne, je A proč mi to teda vůbec říká? První co jinou ženu napadne v situaci, kdy si ta první postěžuje: No teda, to je hrůza, to se nedivím, že jsi vytočená.

Důležité: žena potřebuje SDÍLET POCITY. Nehledá řešení, očekává od vás souhlas a potvrzení, že její rozhořčení je oprávněné. Žena si postěžuje, že její kamarádka má doma úplného ignorantského trotla a pokud od vás uslyší – tak proč s ním zůstává?, pomyslí si o vás, že ke stejnému označení máte nebezpečně blízko. Pokud zareagujete slovy, chudinka, chápu, no to je hrozné, nemá to vůbec lehké, on je opravdu ignorant… pak se naladíte na ženský způsob myšlení a vyjadřování. Budete mít k takové ženě velice blízko. Naučte se formulovat v přítomnosti žen výrazy, které vyjadřují vaše pocity, nikoli suchá fakta, co jste udělali, jak to bylo, ale spíše co cítíte, jak vám je. Příklad: „už jsem tady“ zní pro ženu úplně blbě, protože očekává „stýskalo si mi po tobě“. Ve velmi krátké době zjistíte, že vaše vztahy se všemi ženami kolem vás jsou na mnohem kvalitnější úrovni, než když se držíte mužského způsobu vyjadřování.

 

Příliš trváte na svém

Někdy se velmi vyplatí ustoupit. Pokud žena projeví nesouhlas, odpor, cokoli, co není v souladu s tím, co říkáte nebo navrhujete vy, pak je dobré občas couvnout, aniž byste k tomu měli logický, racionální nebo faktický důvod. Pokud začnete obhajovat či v horším případě vysvětlovat svůj postoj, pak jediné, co si z toho žena odnese, je přesvědčení, že ji nechápete nebo ignorujete. Abychom si rozuměli, nenabádám tady nikoho ke slepé poslušnosti nebo dokonce k vypočítavé podpantoflizaci. V žádném případě. Jen zkuste někdy méně trvat na svém. Ve své praxi jsem slyšel příhodu, že si partner jedné mé klientky naplánoval na podzimní sobotu společný výlet do lesa na houby a muselo se to uskutečnit, přestože noc před tím napadl sníh a ona měla z romantického výletu hororový zážitek ze zmrzlého dne, kdy šťourali klackem do závějí a pátrali po zimou se třesoucích houbách. Jediný závěr, který si roky nesla z této vzpomínky: von to rozhodl a tak se toho zuby-nehty držel a nezajímalo ho, jak se v té zimě cítím já. Zkuste někdy reagovat na ženiny pocity flexibilně.

Nutíte ženu, aby se držela jen jednoho tématu

Ženy zvládají oproti nám, mužům, sledovat více témat najednou. Vědci tvrdí, že je to způsobeno tím, že ženy mají oproti mužům v mozku dvě řečová centra. Mohou tedy jak naslouchat, tak současně hovořit a také sledovat více témat současně. Muž, když sleduje v televizi program a žena na něj promluví, musí přehodit v mozku výhybku, zastavit své sledování televize, přepnout pozornost na manželku a pak je schopen vnímat, co mu říká. Pokud tedy žena přeskakuje z tématu na téma, NEVRACEJTE JI k původnímu předmětu rozhovoru. Vytváříte tím tlak a nepohodu. Sice ve sporné situaci vyhrajete, ale pro ženu to rozhodně nekončí. Vrtá to v ní, hloubá se v tom a při nejméně očekávané situaci vám to s gustem vpálí mezi oči, jak jste ji tehdy a tehdy nebyl schopen ani jednoduše vyslechnout či ji nenechal ani domluvit.

Nedáváme společnému prožívání dostatek času

„No tak chodím občas denně do hospody, no a co?!“ „Jen jsem šel na víkend na ryby…“ Nezbavujte se svých koníčků, ale dohlédněte na to, aby to pro ženu neznamenalo, že se o ni už nezajímáte. Ženy NUTNĚ POTŘEBUJÍ ke kvalitnímu vztahu cítit, že se o ni zajímáte nejvíc na světě, slyšet od vás, že jsou středem vašeho života a musí cítit z každého vašeho doteku, že po její blízkosti pořád toužíte. A upřímně: na rybách či v hospodě s kamarády si vaší pozornosti příliš neužije.

Pomáhejte

Pomáhejte ženě svých snů vždy, kdy VÁS to napadne. Jedno tajemství ženské duše: žena si jen málokdy řekne o pomoc, ale VŽDY ji od vás očekává. Muž, který pomáhá, je zatraceně sexy. Pomoc muže dává jasně ženě najevo: zajímám se o tebe, o tvé potřeby. Muž, když promluví o problému, pak si tím říká o pomoc, o řešení. Pokud žena potřebuje řešení nebo pomoc, NIKDY o tom svému partnerovi neřekne, a pokud si už o pomoc řekne, pak vás považuje za nedostatečně pozorného. Vnímejte ženu jako křehkou, pokud bere tašku s nákupem, buďte rychlejší a odneste ji vy. Pokud je těch tašek s nákupem více, vyberte si ty těžší a přenechte jí ty lehčí. Vyneste sám od sebe plný odpadkový koš, otevřete jí dveře, spravte dvířka na kuchyňské lince, občas se chopte vysavače atd.

Kašleme na maličkosti

Ve vztahu muž po čase zapomene na tak zvané maličkosti. Přestaneme pomáhat ženě při oblékání nebo svlékání kabátu, neotevíráme před ní dveře, už jsme zapomněli, kdy jsme jí koupili kytičku nebo bonbóny jen tak, nedotkneme se jí, nepohladíme po tváři, zapomínáme se usmívat, když ji uvidíme. Byl jsem svědkem toho, že když nás před pár lety navštívil jeden z vysoce postavených mužů, tak si před dveřmi začal automaticky zouvat boty a když má kolegyně v průběhu rozhovoru dopila ze sklenice vodu, ihned jí ze džbánu bez řečí dolil další. Do dnešního dne na něj vzpomíná jako na dokonalého gentlemana. Pánové, ruku na srdce: kdy jste své partnerce v restauraci dolili sklenku s vínem či s minerálkou? Tyto zdánlivé „maličkosti“ otevírají ženská srdce bez rozdílu a naprosto spolehlivě.

Muž, který se v takových situacích odvolává na emancipaci, je v očích žen jen buran. Jedna moje soukromá vzpomínka z akce v Brně. Na jednom firemním soirée nás postupně přivítala ředitelka a po základních společenských povinnostech si přisedla k nám ke stolu, kde byli i její náměstci. Když přišla, všichni muži u stolu jsme vstali, ten v nejvyšší funkci jí odsunul židli a pomohl jí usednout. Jakmile ředitelka vstala, že půjde za jinými povinnostmi, opět všichni muži vstali. Nemám lepší přirovnání, než když do třídy vstoupí učitel a žáci povstanou, aby ho pozdravili. Stejně tak při jeho odchodu. Větší vyjádření úcty k ženě jsem za svoji společenskou kariéru zatím zažil jen několikrát. Maličkost? Zkuste to někdy v běžné restauraci, když se  vaše partnerka omluví, že odejde na toaletu. Zvedněte se, odsuňte jí židli a až se bude vracet, vstaňte a zase jí odsuňte židli.

A ještě dvě velmi, velmi podstatné „maličkosti“. Nenechávejte po sobě doma zašpiněnou záchodovou mísu a po vylezení z vany ji po sobě umyjte. Tyto dvě věci ženám bytostně vadí.

Ospravedlňujeme se při chybě

Každý člověk může udělat chybu. Pokud ženy něco opravdu hluboce nesnášejí, tak jsou to naše pokusy o dokonalost i v případě, kdy jsme udělali zjevnou chybu. Pokud umíte přiznat přešlap, jste pro ženu mnohem přijatelnější, než když půl hodiny vysvětlujete, že jste za daných podmínek nemohli rozhodnout prostě jinak. Nedostatek informací, nevhodné podmínky, zbytečná přednáška, jak jste se snažil – nic z toho nemá takovou váhu, jako když dokážete říci: „Promiň, byla to moje chyba.“ A pokud k tomu dodáte citové vyjádření: „Promiň, byla to moje chyba, mrzí mě to,“ pak jste udělali to nejlepší, co jste v takovém případě udělat mohli.

 

Mrzí mě to.

Pokud muž použije výraz „mrzí mě to“, pak máme v chlapské mozkovně zakódováno, že se tím k něčemu přiznáváme, že tím říkáme: „Jsem vůl a je to moje vina.“ Očekáváme po takové větě odsouzení. Pro ženy to má ovšem naprosto jiný význam. Když muž ženě řekne „mrzí mě to“, „je mi to líto“, pak jen dává najevo svůj pocit, dává tím najevo soucítění (pozor, nikoli soucit!!) s ženou. Takže když já bych reagoval v příkladu s ulomeným kramflekem třeba: „To je mi líto, žes s tím měla takové starosti, jsou to fakt fušeři,“ měl bych vyhráno. Zmíněná žena by ve mně viděla duši, která ji CHÁPE, nejen že jí rozumí.

Málo humoru

U žen zaboduje chlap, který se umí bavit s humorem i o obyčejných a běžných věcech. Ne si dělat srandu za každou cenu a už vůbec si dělat legraci z někoho druhého. To je vulgární a přízemní. A stále mrzutý, namrmlaný chlap – kdo by chtěl trávit celý život v přítomnosti permanentně protivného primáta?

Málo chválíme

Pánové, ruku na srdce, kdy jste naposled pochválili vlastní ženu? Že jí to sluší, má nový účes, nové šaty jí dokonale kopírují postavu, její oběd byl skvělý, po tolika letech je vám s ní stále dobře a tak dále. Žena si potřebuje být jista svou krásou, ženskostí, mužovým neutuchajícím zájmem. Jakmile začne utuchat váš viditelný zájem, žena znejistí a pokud nezaberete, hrozí, že ve vztahu zlhostejní. V horším případě začne mít komplexy a pak stačí, když jí protřelý donchuán nadhodí: „Paní, ten svetřík vám neskutečně sluší, nedávno jste oslavila pětadvacetiny, že?“ a malér je na světě. Komplex zmizí a vaše partnerská hodnota z nuly klesá do mínusu. Zkuste si najít denně alespoň jednu věc, záležitost, prostě záminku, jak ženu pochválit, uznat její krásu, vstřícnost, umění, pochopení, prostě cokoli, co by za pochvalu či vaše uznání mohlo stát a DEJTE JÍ TO JASNĚ NAJEVO. A zapomeňte na kritiku, výčitky nebo poučování, protože to má podobný dopad, jako páchnoucí ponožky.

Na závěr

Zkuste si trochu trénink mozku: denně se zaměřte na dotek ženy, věnujte jí kus svého času, hledejte na běžných situacích něco humorného, sdílejte pocity a NASLOUCHEJTE jí. Budete pro každou ženu, když ne neodolatelní, tak aspoň přijatelní.

 

Tuplovaný závěr:

Muž, kterému je cítit z úst, či nosí zapáchající ponožky, nemusel vůbec tento článek číst. Tam nepomůže vůbec nic.

S přáním všeho dobrého Váš Mirek Musil.

Foto: Shutterstock a soukromý archiv Miroslava M.

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy po ruce, stejně tak, jako váš telefon. Rády vám odpoví.

Karta týdne 27.6.-3.4. je Eso mečů. Odvážnému štěstí přeje!

Eso mečů vyžaduje víru v sebe. Ta umožní vyhrát nad protivenstvími osudu. Zbavte se všech pochybností. Přichází poznání, nové informace, síla a odvaha. Zesílený vliv ...
Kartářka píše...

Týdenní horoskop 27.6.-3.7. Čím nás potěší novoluní v Raku?

V pondělí 27.6. přinese konjunkce Luny s Merkurem skvělou zprávu pro lidi, kteří se nebojí letních aktivit. Vše půjde rychle a efektivně. V úterý 28.6. nese ...
Kartářka píše...

Čas vyklidit skříně…

Stojíte před plnou skříní s tím, že nemáte co na sebe…? Klasika. Poslední léta tuto otázku nehrotíme a večírky příliš nehrozí, ale pokud se máme setkat ...
Kartářka píše...

Víkendový horoskop: Mars se Saturnem potěší dobré výsledky!

Odvážný Mars požene svou energií k chuti věřit si a přísný, ale moudrý Saturn v sextilu 24.6.-30.6.) dá pocítit, zač je toho loket. Může se ...
Kartářka píše...

Karmické Slunce v Raku

Pokud ne, přečtěte si článek věnovaný právě zrozencům vašeho znamení: NENÍ NÁHODA, ŽE JSTE SE NARODILI SVÝM RODIČŮM Karmické SLUNCE Slunce v našem horoskopu je ...
Kartářka píše...

Jak si získat Raka?

Něco se změnilo. Převážná většina z nás to vnímá. A ti ještě vnímavější tuší, co za tím je. Můžeme to poznat i sami na sobě. Co? ...
Kartářka píše...

Horoskop štěstí pro Raky (22.6. – 22.7.)

Milí Raci, co vás čeká v následujícím měsíci? Jste přitažliví a vtipní, o zájem opačného pohlaví nouzi nemáte. Když se ale s někým sblížíte, odradíte ho ...
Kartářka píše...

Karta týdne 20.6.-26.6. je Velekněžka – anděl strážný vašeho osudu

Berani, Velekněžka je pro vás kartou šance. Býci, řiďte se intuicí. Střelci, žena, se kterou se setkáte bude mít důležitou úlohu ve vašem životě. Lvi, ...
Kartářka píše...

Týdenní horoskop 20.6.-22.6. Jak pocítíme slunovrat?

V pondělí 20.6. zapříčiní sextil Merkuru s Jupiterem, že budou všichni spěchat. Kvůli tomu nebude nouze o hádky, či omyly a zmatky. Tento den se můžete pro něco radikálně rozhodnout ...
Kartářka píše...

Ravenovy horoskopy od 18.6. do 31.7.2022

Beran Berani budou mít celkem napilno. Vypadá to, že se postupně uklidní napětí v práci, což bude pro rohaté znamení zadostiučinění, přijde i dobrá zpráva ...
Kartářka píše...
/ Články