Rituály

Sdílejte nás:

Slovo rituál pochází z latinského ritualis, což v překladu znamená „obřadný“. Z toho vyplývá, že rituály, že jsou využívány v magii, můžeme označit za opakované činnosti, které mají skrytý a symbolický význam. Mnoho z nich se přitom váže ke kultuře, tradici či náboženství, a jejich význam může být taktéž duchovního charakteru.

výklad karet online, zavolejte si

Rituálem k očištění duše

Magické rituályRituál je obvykle prováděný s cílem dosáhnout konkrétního efektu, avšak většinou slouží k očištění duše, získání harmonie či k dosáhnutí radosti v životě. Magický rituál tedy může mít dvě základní roviny, ve kterých se projevuje – psychologická a energetická. V prvním případě každý provedený rituál vede svého provádějícího po jemu známých cestách, díky čemuž mu dovoluje lépe se soustředit na vybraný cíl, k němuž má rituál vést. Z toho plyne, že jen jedno provedení rituálu nestačí, zvláště pak, jedná-li se o rituál, který si provádějící nevytvořil sám, ale odněkud jej převzal nebo modifikoval.

Druhá zmíněná rovina rituálů znamená, že každou vědomě prováděnou činností je vydávána energie provádějícího. Rituál jako takový umožňuje tuto energii akumulovat a využívat k daným cílům. To, kolik energie si z rituálu dovede vzít, závisí zejména na tom, kolik energie je sám mág schopen využít a kolik energie je do samotného rituálu vloženo. Je tedy jasné, že z počátku rituál mnoho energie k působení nenabízí, ale jeho opakováním se více a více nabíjí, což pak umožňuje lepší energetické působení.

Existuje celá řada rituálů, od čehož se odvíjí také způsob jejich provedení. Některé rituály jsou dokonce prováděny vědomě při plné koncentraci a jsou realizovány s jasným záměrem či účelem. Jejich úkolem je tedy zejména dosažení stanoveného cíle.

Jak na Rituály

Pokud však chcete provést určitý rituál, měli byste pro tyto účely oslovit odborníka na slovo vzatého. Ten nejen, že by měl čerpat ze starodávného vědění a obyčejů, ale také by měl rozumět síle rituálů a znát jejich tajemný význam a magickou moc. Cítí totiž jejich energii a moc a umí je bezpečně provádět. V takovém případě hovoříme o skrytých rituálech, jejichž skrytá moc má (musí) zůstat tajemstvím, jež zná pouze pár vyvolených lidí.

ritual-samanS rituály je to stejné jako s výkladem karet či snů, kartářka či čarodějka, která má tuto moc ji využívá jako dar pomáhat druhým. Může s Vámi také nahlédnout a popřípadě malinko změnit Vaši budoucnost.

Někdy však dokážeme provádět rituály také sami a často o tom ani nevíme. Je zajímavé, že mnoho běžných činností má co dočinění s očistnými rituály. Například uspořádání bydlení a předmětů kolem nás může přispět k vnesení ladu do života. Taktéž očistná koupel, změna účesu či způsobu oblékání, mohou přivodit změny i v jiných životních sférách. Někdy ovšem takové každodenní rituály nepomáhají. Potom nezbývá, než oslovit odborníka, jehož doménou jsou právě rituály, a pokusit se spolu s ním proniknout do jádra problému.

Pomocnou ruku Vám rádi podáme také my, takže pokud chcete něco ve svém životě změnit, neváhejte a obraťte se na nás – Váš život díky tomu může získat nový rozměr. A to za to stojí, co říkáte? Stačí pouze zavolat na níže uvedené telefonní číslo a naše zkušené kartářky, vědmy a odbornice na rituály se Vám budou plně věnovat.