Není náhoda, že jste se narodili svým rodičům – Karmické slunce

Kartářka světla Olívie - karmalog

Kartářka světla Olívie dává nalhlédnout do tajemství karmy pohledem karmaloga.

Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost vyniknout, ukazuje naši sílu a tvořivost. Když dokážeme uchopit naše úkoly dobře, můžeme dosáhnout pochopení a harmonie. Záleží jen na Vás, jak využijete tyto energie Slunce, jak chcete poznat sami sebe. Svou charakteristiku, jací jste, už jste četli asi mnohokrát.

Karmické Slunce ukazuje cestu jiného charakteru, cestu k osvícení, ukazuje způsob, kterým duše chce a musí působit, vyjadřuje osud, určený pro toto pozemské bytí. Zvládnutí hlavního tématu, jemuž se zrozenec zavázal ve své karmě.

Karmické Slunce nám ukazuje životní cestu z mužské rodové linie, od našich předků.

Co tedy chce po mě otec a jeho linie předků, co mám splnit, v čem mám vyniknout?

Kde zjistím své postavení Slunce? Můžete využít služby astrologa pro určení i dalších aspektů, nebo využít internet, zavolat mi o radu. Je to Váš měsíc narození v základním aspektu. Proto, zde, je to velmi jednoduché určit.

Karma Slunce – Dvanáct znamení od Berana až po Ryby

SLUNCE V BERANU

  1. 3. -20. 4.

Aby jste pochopili lépe svůj osud, měli by jste se seznámit s dobou, do níž jste se narodili, můžete se dozvědět spoustu informací, přidělených úkolech i osudových zápletkách, kdy se v tomto období svádí boj o „místo na slunci“. Rostliny vyhánějí pupeny, prorážejí půdu a bojují, vítězí ten, který reaguje nejrychleji. Je potřeba směřovat ke světlu a riskovat přitom smrt. To je Vaše karma – bojovník, dobyvatel, přejete si budoucnost, v které chcete mít vše lepší.

A proto Vaše záměry Vás přibližují k nebi, a let k nebi považují za duchovní schopnost. Z jakého důvodu se duše vtěluje do znamení BERANA? Přináší rozhodující a novou fázi života. Stojíte na prvním místě zvěrokruhu, proto i ve svém nitru cítíte, že musíte s něčím skončit a začít opět od začátku.

Příběh kartářky Boženy

karmě, minulosti otce, byly válečné spory, bitvy, boje a dobývání. Proto jste spojeni s hrdinstvím, dobrodružností a bojem. Duše si tedy našla rodinu, která je konfrontována s tímto tématem. Plane ve Vás oheň a zuří bitvy, byt´si na to nepamatujete, možná jen ve snu, znáte v sobě chuť bojovat a zvítězit. Třeba si vůbec nic takového nepřipouštíte, neboť vytěsňujete zvláště hrozné a nepřijatelné zážitky. Smiřte se tedy se svým temperamentem, agresivitou a bojovností, neboť je potřeba smíření se s tím, jaký jsem a usměrňovat žádoucím směrem.

Ale napřed se přihlaste k dědictví slunce a tím zpravidla k otci, jeho předkům a původu.

Napřed se staňte válečníkem, bojovníkem a byť je Vám tato představa vzdálená, že byl zabit v boji. Jinak zde se skrývá past osudu- jste bojovník, rozpoznejte zdroj energie, není smyslem totiž samotný boj, nýbrž SVĚTLO. Když na to totiž zapomenete, nebudete plnit svůj karmický úkol. Boj Vám přinese opět jen ztrátu a výsměch a nepřinese čest.

V minulosti by jste měli hledat u svých otců téma vyhnání, obětování, ponižování, věznění, ptát se na roli předků, sebe sama, jakou tato témata hrají v jejich a Vašem životě? Čas a prostor funguje. Když se zastanete slabších, hruď otců se dme pýchou, znamená to tedy, že my na sebe můžeme být pyšní a zažít pocity štěstí.

Nicméně i mezi Berany se najdou slabí jedinci popírající svůj bojovný oheň, potlačují svůj ohnivý temperament a škodí tím sami sobě. Takové zábrany svědčí o osudové vině. Tento jedinec se stále ztotožňuje s nějakým promarněným životem v minulosti a opakuje, co se tam stalo- tj. porážka, záhuba, odmítá tím otcovo dědictví a nedokáže se vymanit z karmického kola. Platí tím vysokou cenu zbabělostí a strachem, a tím i promění dědictví otce v opak, tedy v prokletí. Tento jedinec je pak vystavován posměškům, urážkám a ponižování. Má problém v mezilidských vztazích.

Proto Vy BERANI, naučte se zacházet s dědictvím svého otce, zacházejte dobře s ohnivou silou, kterou jste zdědili. To je téma Vašeho života- NEPOTLAČOVAT ohnivý temperament.

Je to těžké pochopit a řídit se silnou svázaností s předky otce a otcem, nést jeho karmu. Namítáte . . a co já mám s tím jeho osudem společného? Musíte ho vykoupit, toť odpověď.

Toto zjištění se Vám může jevit jako strašné, ale jen do doby, než nahlédnete hluboko do svého nitra. I kdyby jste nemohli přijít svému otci na chuť a nemůžete ho vystát, Slunce v BERANU, prozrazuje, že ho nosíte v srdci, jste s ním spjati a jste ochotní jít světlem a láskou po cestě ve znamení BERANA. Kvůli němu, to je to tajemství, na němž u Vás karma spočívá. Vaše karma proplétá osud s osudem rodičů, kteří Vás však k ničemu nenutí, aby jste výzvu převzali, ale je tu ještě jeden pádný důvod..vděčíme jim za život!

Uvědomění, vědomé přijetí otcovského dědictví:

„ Milý otče, moji předkové, děkuji Vám za vše a vděčně přijímám to, co jsi mi určil.“

Budete-li se zdráhat, opět ponesete břemeno karmy, potácením neživotem s neschopností využít příležitosti k růstu, budete opakovat chyby minulosti a karma Vás stejně bude pronásledovat, místo, aby jste ji zkrotili. Ať máte jakýkoliv věk, přihlaste se ke svému dědictví svého otce a jeho předků, buďte válečníkem, člověkem- bojujícím za svůj život!

Z tohoto důvodu jste si zvolil právě takového otce a jeho předky, bojovníka, válečníka, hrdinu, hazardéra či darebáčka. Mnozí otcové Beranů byli opravdovými hrdiny, neobyčejnými lidmi, dobrodruhy, sportovci. A proto Beranovi už od začátku říkali:„ Do boje, neměj strach, vždy ke světlu vstříc!“

Pokud jste svůj boj vzdal, byl Váš otec slabý na to, aby si splnil své přání, ten sen o velkých věcech, takový otec si přeje, aby právě Vy jste pokračoval, jako jeho dítě, dál. Nic Vás nemůže zastavit, Vaši předkové a Váš otec, Vám stojí po boku. Beran je tu proto, aby tyto  vzpomínky oživil.

To, co o svém otci víte, je jedna věc, horoskop druhá. Možná otec ztělesňoval právě vlastnosti Berana, byl silný a nepřístupný, důležité je pochopit jaký vzor jste potřebovali. Třeba Vám to pomůže pochopit a usmířit se s ním, pokud nemáte uspokojivý vztah.

Nežít dál Ve svých potomcích je hrozné jako věčná smrt. Vaše karma má za úkol plodit, mít potomstvo, s podivem se Beranům rodí spíše synové, jelikož v minulosti chyběli mužští potomci, nebo umírali synové velmi brzy. Obava ze ztráty a tím pádem i budoucnosti mrazí na duši. Ve Vaší karmě hrozilo nebezpečí vymření rodu, především postihnuté osudovými ranami.

I kdyby byl otec krutý, skrývá se za tím poselství a síla Berana, která chce žít dál v potomstvu, proto jste se narodili. Psychologové by zde řekli, je nezdravé bránit se ohni, tento oheň ve Vás žije.

Proto je láskyplný vztah k otci a uznání i přijetí jeho minulosti rozhodující k pochopení a vyřešení vlastního osudu.

Přesnější a detailnější charakteristiku SLUNCE BERANA je možné získat podle kombinace se znamením Měsíce. Dohromady podají přesnější obraz, ale o tom budu psát v dalším pokračování tohoto seriálu. Příště Slunce v BÝKU, sledujte tedy i nadále seriál na toto téma – Není náhoda, že jste se narodili svým rodičlm – Karmické slunce

Těším se na Vás

Kartářka světla Olívie

Kartářka světla Olívie

Vaše Olívie

Další články Kartářky světla Olívie:

Není náhoda, že jste se narodili svým rodičům – Karmické Slunce v Blížencích

NENÍ NÁHODA, ŽE JSTE SE NARODILI SVÝM RODIČŮM Karmické SLUNCE Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme ...
Kartářka píše...

NENÍ NÁHODA, ŽE JSTE SE NARODILI SVÝM RODIČŮM – Karmický MĚSÍC

Měsíční karma ve znamení zvěrokruhu, počínaje Beranem a konče Rybami. Měsíční karma je součástí dědictví, které přebírá od matky, je ...
Kartářka píše...

Není náhoda, že jste se narodili svým rodičům: KARMICKÉ SLUNCE V RYBÁCH

Proč se Rybám děje to, čím prochází může objasnit naše karmaložka Olívie. Karmické SLUNCE Karmické Slunce ukazuje cestu jiného charakteru, ...
Kartářka píše...

KARMICKÉ SLUNCE V KOZOROHU

NENÍ NÁHODA, ŽE JSTE SE NARODILI SVÝM RODIČŮM Karmické SLUNCE Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme ...
Kartářka píše...

Slunce v Býku

Naše specialistka Olívie připravila další díl svého seriálu NENÍ NÁHODA, ŽE JSTE SE NARODILI SVÝM RODIČŮM Býk má za úkol ...
Kartářka píše...

Sdílejte!