Ženy, vztahy a výklad karet

Sdílejte nás

Věnovala jsem jeden z článků, psaný pro Kartářky světla, se zamyšlením se nad přístupem mužů k výkladu karet a kdy, nebo jak, vyhledávají službu výklad karet. (viz. Muži, vztahy a výklad karet)

Je to určitě odlišný způsob a přístup, než u nás žen. Je pravda, že i průběh výkladu, nebo položení otázek bývá jiné. Muži většinou mají jednu až dvě otázky, nebo okruh nač se chtějí zeptat (většinou podnikání, práce, finance, ale i partnerské vztahy). Bývá to cílené a stručné. U nás žen to častěji bývá jiné.

My ženy jsme se naučily častěji využívat výkladu karet pro poodhalení své životní cesty. Jsme intuitivnější než muži a tak nám nedělá tolik problém výklad přijmout. O výklad karet se ženy zajímají většinou v předstihu, tj. v době, kdy situace má šanci na řešení. Muži jsou v tomto směru opatrnější, ale i přesto ráda mužům karty vykládám, protože pokud už o výklad žádají, mají jasnější otázky a jejich směřování. Naučila jsem se to rozlišovat, zda vykládám ženám či mužům. Určitě to tak má být.

Vztah s mladším partnerem
Období, kdy my ženy se karet dotazujeme na průběh či vývoj vztahu, nelze tak jednoznačně specifikovat, jako u mužů. Ženy například víc řeší vývoj vztahu s mladším partnerem, než jsou ony. Myslím si, že se mi ještě nestalo, aby muž se ptal karet, jak jim bude vztah fungovat se starší partnerkou, než jsou oni. To s větší pravidelností řeší jenom ženy. Muž, pokud se rozhodl vstoupit do vztahu se starší ženou, nežli je on, tak vztahu věří a nepotřebuje se na vývoj vztahu ptát. V těchto vztazích je víc nedůvěry na straně partnerky, takže se karet na vývoj vztahu ptá ona. Většinou se ženy obávají, že vztah má jepičí životnost, ale nemusí tomu tak být. I v tomto vztahu je mnoho, co se vzájemně partneři spolu naučí. Ženy v tomto typu vztahu by si měly dávat jenom pozor na vztahy, kde by měl partner chybné úmysly a chtěl využívat vztah ke svému prospěchu.

Karty, ptáme-li se jich, poodhalí smysl vztahu, proto je vhodné se jich zeptat a požádat o doporučení a radu, pokud si nejsme jisté. Vždy se nám to vyplatí.

Milenecký vztah
Další velkou oblastí pro výklad karet jsou milenecké vztahy. Opět ženy k nim zaujímají jiný postoj, než muži. Samozřejmě i mužům na mileneckém vztahu záleží, proto do něj vstupují. Zásadní je, že my ženy si často myslíme, že milenecký vztah může mít vývoj, tj. že bude následovat u mužů rozchod s původní partnerkou a my nastoupíme na její místo. Větším procentem tomu tak ale není. Nelze to paušalizovat, protože jsou vztahy, které započaly jako milenecké a prošly obdobím zkoušek, ukázalo se, že konkrétní vztah má sílu, aby postoupil dál a byl z něj partnerský vztah. Vždy, když vyhledáváme jiný vztah, ať už tak činí muži či ženy, vždy jejich původní vztah není plně funkční. Je otázkou, zda je pro jejich vztah najde řešení, nebo ho nehledají a raději volí náhradní vztah. Někdy se to jeví jako pohodlnější, ale v konečném důsledku tomu tak být nemusí. Mnohé zklamání si ušetříme, když budeme reálně vnímat daný milenecký vztah, ale tak to v životě jednoduché není.

Život a osud nám nachystává nejrůznější zkoušky a prožitky. Naše osobnost a duše si potřebuje určitými situacemi projít, získat zkušenost. Domnívám se, že je to i milenecký vztah, proto mnoho z nás tuto zkušenost potřebuje prožít. Základní je, abychom se poučili, poznali, co poznat máme a dál, aby náš život probíhal už v jiném režimu.

Karty nám vždy napoví, co je v dané situaci žádoucí udělat, ale co se také máme naučit. Vždy tato situace pro zúčastněné má hluboký význam a smysl. Často se v těchto vztazích řeší jejich minulost, tj. vztahy z minulých životů. Naučili jsme se tyto vztahy nazývat „karmické“. Doporučuje se to nepodceňovat. Vždyť být milenkou sebou nese určitou zátěž, jež je vhodné zvládnout. Karty napoví, podpoří nás v konání, pomohou nám projít náročným, ale přesto užitečným obdobím.

Podváděná partnerka
Další varianta ve vztazích je, když nějaká jiná žena vstoupí do našeho vztahu s partnerem a my se najednou ocitneme v roli podváděné partnerky. To je náročnější situace než ta předchozí varianta, protože snadněji opouštíme milenecký vztah, než manželství, nebo vztah rodinného charakteru, tj. děti, zázemí apod. I pro tuto bezpochyby náročnou životní situaci umí karty poodhalit a najít radu.

Takže výklad karet můžeme plně využívat, abychom se vyvarovaly zbytečných chyb. Někdy karty doporučují krizi přečkat, poznat důvody vzniklé situace, změnit chování a někdy naopak doporučují se přichystat na opuštění vztahu. Vždy to samozřejmě záleží na situaci mezi zúčastněnými partnery.

Je to to pravé?
Rovněž se ženy, dívky vyptávají na možnosti vstoupit do vztahu, kdy vztah přijde, nebo zda je daný partner pro ně vhodný, co je náplní vztahu a těch otázek je nespočet. Je pravda, že jsme také z minulých neúspěchů ve vztahu už natolik zklamané, že už vztahy podvědomě odmítáme a tam je potom potřeba hledat i příčiny, proč která žena zůstává singl.

Vyjmenovala jsem nejčastější témata žen, kdy vyhledávají výklad karet pro pomoc ve vztazích, se kterými si momentálně neví rady. To je v pořádku, protože tuto techniku zde máme proto, aby nám napomáhala.

Rovněž tarot v sobě nese náhled na devět základních typů osobností a partnerství. Půjdeme-li touto cestou sebepoznání a poznávání zákonitostí v partnerských vztazích, potom si zkrátíme cestu ke kvalitnímu vztahu, po němž snad bez výjimky všichni toužíme.

Základní přípravou pro vstup do kvalitního vztahu je naše samostatnost, zdravé sebevědomí a znalost, jak se ve vztahu chovat, co od něj můžeme očekávat a co naopak bude od nás vyžadovat on, tj. partnerský vztah.

V době, kdy si uvědomíme, že je potřeba se na životní partnerství připravit, je to pro nás ten správný směr na cestě sebepoznání. Ušetříme si mnohá zklamání. Filozofie, jež je ukrytá v karetním systému tarot, bude pro nás vhodným průvodcem. Samozřejmě existují i další techniky sebepoznání. Jděme jim vstříc.

Jsem tu pro Vás, kartářka Marie

Moderní svět aneb Nová doba ezoterická