Zamyšlení – co nám přináší „šamani a setkáni s nimi“

Sdílejte nás:

Témata článků, které píši pro Kartářky světla, jak víte, jsou velmi inspirovány mými prožitky. Jsou součástí mého života. Jsem ochotna se o poznatky podělit. Vím, že to pomáhá ostatním, ale i mě samotné.

šamanismusPozastavím se a přemýšlím o některých událostech hlouběji. Nepřecházím tak události bez hlubšího povšimnutí. Ne vždy jsou to radostné zážitky, nebo jenom dobré výsledky z předchozí etapy. Jsou i ty události, které mě nedají „spát“ a potřebuji se k nějakému vysvětlení dobrat. Jsem taková. Hledám příčinu, proč, co se k tomu váže. Také si ráda přečtu zkušenosti druhých osob. Domnívám se, že je to cennější, než pouhé filozofování, nebo opakování čehosi, co si myslíme, že oslní druhé a nás povýší před ostatními. I s tím se setkáváme, jak dobře víme. Ego má svou sílu.

Šamanismus

Současným tématem k zamyšlení, kterým se nyní probírám, je vše o šamanech a šamanismu. Konečně jsem si na to udělala čas. Vzala jsem si na pomoc dostupnou literaturu a čtu. Věřím, že pochopím náležité. Je pravda, že mne z toho vytrhly další události a tak jim dávám přednost. Zamýšlený článek si ještě na své publikování počká.

Asi prvně jsem se aktivně s tématem „šamanismus“ setkala na duchovní universitě na „přednášce“ (nepočítám různé dokumenty z cest, které byly publikovány). Minimálně celá víkendová výuka tomu byla věnována. Cílem byla šamanská cesta a vyhledání si svého totemového zvířete. Další zkušeností a zkouškou jsem prošla, když tématem při studiu duchovních nauk byl přechod přes skleněné střepy. (je to podobná technika jako přechod přes žhavé uhlíky, která je známější). Už je to opravdu celá řada roků. Jsou témata, kterými jsme tam procházeli, a ještě zůstala nedotčená dalším mým hlubším vzděláváním, jako je astrologie, ale i mytologie apod. Podobně je to s oblastí spojenou se šamanismem. Přesto si dovolím říci, že určité základní povědomí o tomto způsobu léčení a využití dávných zkušeností pro nás lidstvo mám. Četla jsem nějaké knihy o šamanismu, šamanských bubnech apod. Sleduji různá videa a pořady věnované právě této oblasti. Je pravdou, že se s lidmi, kteří si říkají, že jsou šamani, nebo šamanky setkávám. Jejich národnost a místo narození (Peru, Mexiko, Mongolsko) je k tomu předurčuje. Jsou zváni na různé festivaly a akce. Tam mám možnost je vnímat ještě jiným způsobem. S někým se přátelím.

Propojení s přírodou

Přemýšlím, jak jim tady je, když nemají své prostředí, energii potřebnou z jejich domovské vlasti. Jak se vyrovnávají se zákony a normami, které zde panují. Jak se s námi dorozumí, když ještě neumí dobře česky. Jsou odkázáni potom na průvodce. Jak se k nim chováme? Jakými jsme hostiteli? Hlavně jsem přemýšlela, co je sem k nám dovedlo? Jak mají vyřešen pobyt v ČR? Jak se jim tu žije? V jednom uvedeném článku v časopise bylo mimochodem psáno, že nás přijíždějí učit se opět spojit s přírodou a jejími energiemi, vlivy. To potom chápu, že jeden ze šamanů před účastí na akci (ukázce šamanského léčení) dal přednost chytání ryb. Je mu to přirozeně bližší. Pořadatelé se na něho potom zlobili, že udělali na něho reklamu na akci a on nedostál slibu. V čase jeho programu si prostě chytal ryby. Nechápal následující postoj pořadatelů, ale i zájemců o program.

Jeden ze šamanů (nevím, jak je zde dlouho), ale je odkázán na průvodce. Chopila se ho jedna dáma. Přijeli na festival, na kterém jsem před několika týdny byla. Co se tam také odehrávalo? Pořadatelé si povšimli velkého psa uvázaného před objektem, kde se konal festival. Vyzývali a hledali majitele či jeho majitelku. Nakonec se ukázalo, že majitelkou je právě průvodkyně jednoho ze šamanů. Ona klidně psa uvázala venku a šla na program. Ten trval několik hodin. Ten den nebylo vlídné počasí, pršelo. Co k tomu říci?

Bubnování

Když jsem šla z programu z festivalu na ubytování, povšimla jsem si informace na tabulce, že večer se koná spontánní bubnování. Bubnování se konalo celkem blízko od ubytování a tak jsem to slyšela minimálně tři hodiny. To jsem už zažila, ale ve větší míře, kdy samozvaný šaman bubnoval fanaticky v campu (byl plně obsazený rekreanty) do úmoru také snad tři hodiny, nebo více. Tenkrát jsme neměla kam odejít, zavřít okno, abych to neslyšela. Vždyť bubnování na šamanské bubny má úplně jiný smysl. Domnívám se, že se nepořádají koncerty, aby tam někdo bubnoval tři hodiny a někdo další poslouchal, nebo to rušilo okolí. Chybný rytmus bubnování často rozhodí rytmus srdce. Může to zdravotně poškodit jedince. Vím, že to neřízené bubnování poškodilo i muže, samozvaného šamana. Jeho psychika to neunesla. Jeho život se mu zhroutil.

Sama na to nerada vzpomínám a pokud možno se vyhýbám bubnování. I po těch letech nechtěné účasti na nesmyslném „koncertu“ jsem se s tím nedokázala vypořádat. Nyní už asi nebudu schopna se účastnit programů přechodu přes žhavé uhlí. Předchází tomu příprava a v ní je potřeba využít šamanského bubnu. A na zmíněný festival za mnou přijel kamarád s manželkou a vyprávěli mi, jak byli na celodenní akci, kde právě přecházeli přes „oheň“ včetně dětí. Já zatím nemohu.

Učme se od nich

Proč to všechno píši? Snad proto, abychom se víc zajímali o to, co a jaký má na nás vliv. Co nám pomáhá, kde a jaká jsou rizika. Zodpovědnost a připravenost všech je na místě.

Co se můžeme také kromě jiného od šamanů učit? Jejich etika jim praví, že nemají celému světu sdělovat, že jsou šamani a že dokážou promlouvat se silovým zvířetem, nebo se svým průvodcem, strážným andělem, duchy, že umí léčit, věštit a znají k tomu prospěšné techniky apod. Kdo z jejich okolí nevnímá vyzařující energii, potom mu nepomůže ani to, že jim to bude šaman říkat. On se má vyvarovat mluvení o podrobnostech jeho úspěchu, tím dosáhne rychleji svého cíle, tj. přijde k němu člověk, který jeho pomoc v léčení přijme, nebude pochybovat. Zachová-li si šaman své tajemství, není vystavován nevyžádaným radám, ovlivňování svých myšlenek a vyhne se případné kritice. Ne každý člověk je schopen v tomto duchu, tj. šamanském odkazu myslet a konat.

Domnívám se, že podobně to je v nepsané etice, kterou by měli využívat další esoterické oblasti a účastníci v ní. Sebelepší léčitel, terapeut a šaman nepomůže nikomu, kdo nespolupracuje. Nikdo za nás nic nevyřeší, ale pomůže nám, pokud my sami chceme. Podobně je to s výkladem karet. Ony ukážou cestu, doporučí, poodhalí, co je skryto a ostatní práce, uvědomění si souvislostí, pochopení a přijetí situace je už na nás, kdo tyto služby využíváme. To je vhodné minimálně znát. Vyvarujme se v této oblasti povrchního a konzumního způsobu. Nepřinese to, co se očekává.

Kartářka Marie

Kartářka Marie

Vaše Kartářka světla, Marie.

Cesta

Sdílejte nás:

Dnes vám naši milí, věrní přátele magie a ezoteriky, budu vypravovat příběh slečny Martiny. Seznámila nás má dlouholetá klientka, protože věděla, že se zabývám regresemi – cestami do minulých životů.

cestaSlečna Martina by právě tuto očistnou pouť chtěla absolvovat. Ale to není jen tak. Pokud klient chce, tak jako slečna Martina regresy mívá většinou pocit, že najde odpovědi na svůj stávající životní problém či životní milník. Nejinak tomu bylo i u Martiny.

Slečna Martina žila s partnerem se kterým toho měla pramálo společného. Když jsem jí poznala byla ve fázi rozhodování se, zda vytrvá ve vztahu, který jí už nic nedával nebo zda se rozhodne odejít, ale to ještě nebylo všechno. Partner slečny Martiny se rozhodl přestěhovat a to nejen mimo město, ale na úplně jiný konec naší vlasti. A tak měla Martina hned dvě věci na přemýšlení a rozhodování se. Rozchod nebo zůstat a na druhou stranu zůstat s partnerem a odstěhovat se do jiného města, daleko od své rodiny, své práce a svých přátel. S tímto rozhodnutím jí právě měla pomoci regrese. Sama z vlastní praxe a zkušenosti vím, že odpovědi v regresi přicházejí jen pokud je klient připraven je slyšet.

Zastřená idylka

Přišel den „D“. Nevím která z nás byla zvědavější, ale šly jsme do toho ať bude výsledek jak chce. Martina byla velice senzitivní a za malou chvilku byla ve stavu hluboké editační hypnózy. Ocitla se na krásném místě. Všude byla zelená tráva, Na nich se tyčila indiánská týpí a všude panoval duch rodinné pospolitosti. Martina byla v tomto životě provdaná a kolem ní se batolily její děti. Byla obklopena i širší rodinou. Její rodiče i prarodiče byli součástí tohoto kmene. Martina zde byla velmi šťastná. Bylo to požehnané místo plné hojnosti. Oplývalo nejenom krásou samotného místa, ale byla zde potrava všeho druhu pro celý kmen. Idylka měla jen jedno negativum. Martina byla provdána za muže, kterého nemilovala a taky se i bála. Ale byl to silný muž a válečník, proto její rodina usoudila, že s ním bude Martina šťastná, ale nebyla to pravda. Martina muže ve své regresy nezahlédla, měla však neustále pocit strachu. To však nebylo vše co jí vybavilo. Jednoho krásného dne se kmen rozhodl, že se přestěhuje na jiné místo. Tady se Martina úplně roztřásla. Nevěděla proč si kmen zvolil místo zelené pastviny holou pláň uprostřed skla. Byla zde zima. Žádná potrava a Martina cítila nebezpečí na každém kroku. Rozplakala se. Našla odpovědi na své současné otázky.

Regrese na vlastní kůži

Partner není ten správný a ona se nemá stěhovat za ním. Má zůstat v bezpečí své rodiny a přátel. Odpovědi regrese a cesta do minulého života přinesly sice Martině odpovědi v celku jasně, ale ona se musela ještě přesvědčit na vlastní kůži, že skutečně partnerský vztah skončil a ona má jít novou cestou. Naposledy se ještě rozjela do nového bydliště svého ještě stávajícího partnera a naposledy se chtěla přesvědčit, že odpovědi, které dostala jsou správné. To co následoval mně nepřekvapilo, jen mi bylo líto, že to Martina musela absolvovat. Nedbala mého varování, že má nechat partnera odejít a chtěla situaci zachránit. Pozdě večer mi volala celá uplakaná, že jí teď už bývalí partner fyzicky napadl a vyrazil jí dech. Až v tomto okamžiku si přiznala, že dostala všechna správné odpovědi, ale musela na vlastní kůži přesvědčit, že je opravdu a totálně a pro tento život konec. Pochopila, že by opustila zelenou pláň za nebezpečí skal. Vyměnila by rodinu a přátele za samotu.

Nebezpečí v minulém životě

Tak to byla opět jedna krásná zkušenost z regresí, kdy jste opět mohli vidět a hlavně číst, jak minulé životy mohou ovlivňovat a také ovlivňují ten náš život současný. Martina se na vlastní kůži musela přesvědčit, že by se opět vydala do nebezpečí, které jí už v jednom z minulých životů potkalo. Ale v minulosti si svůj úkol a úděl odžila a odpracovala a proto se v tomto již do té samé situace nemusela vracet. Všechno a všichni jí od jejího záměru odrazovali a nakonec jí to zcela nepopiratelně dal vědět i partner.

Přeji tedy Martině jen a jen zelené pláně plné lásky a hojnosti a nového partnera se kterým bude šťastná a už nikdy nebude muset zažívat ten pocit samoty a strach, který v ní vyvolával tento partner. Zkouška byla splněna a je potřeba jít dál.

kartářka JarkaTolik příběh Martina a já se s vámi budu těšit u dalšího článku, se kterým se opět vydáme do tajemného světa vašeho podvědomí.

S láskou vaše kartářka Jarka

O nalezeném zlatě a štastné cestě do Egypta

Sdílejte nás:

Velice ráda bych se s váma chtěla podělit o moje zážitky s životnímy příběhy, jak co mne potkalo, tak i lidičky s kterýma jsem se setkala.

Vše začalo na SDPgŠ v Boskovicích. Někdo ztratil šperky někdo peněženku. Dlouho-li se hledalo, pak přišlo. Smíšku, nevíš,kde to může být? A ejhle. Vždy se zlato našlo.

Další skutečnost byla s paní, která toužila po zahraniční dovolené. Zaplatila a letěla. Ještě před odletem se zamnou zastavila a poprosila o pomoc. Moc se bojí létání. Domluvily jsme se, když vzlétne, aby mne prozvonila. Slíbila jsem, že jí po celou dobu budu provázet. Tak se také stalo.

Před přistáním v Egyptě však se událo něco zvláštního. Z ničeho nic se hejno ptáků. Přímo letěli na letadlo. Já však z kartiček jsem měla podobný obraz. Poslala srdíčkem i myšlenkou prosbu o bezpečný odlet i přistání pro všechny účastníky. Stalo se něco neuvěřitelného. Mezy letadlem-vrtulí a přibližujícími ptáky se vytvořily stříbré vlnky. Ptactvo odklonilo let a všichni pasažéři doletěli ve zdraví.

Bylo to také v televizi. Jeden pasažér měl videokameru a vše zaznamenal. Pak to také bylo na všech kanálech. A to je jen jeden z příběhů, který jsem vám popsala. To by bylo na knížku. Vím jedno, když kdokoliv z nás má srdce opravdu upřímně a chce pomoci, tak je mu pomoženo.

Váše kartářka   Smíšek.