Muži, vztahy a výklad karet

Sdílejte nás

Zabývá-li se někdo studií, kdo a kdy využívá výklad karet, potom zákonitě dojde i na otázku, jak jsou nyní, v současné etapě na tom muži s využíváním této služby.

Zda je pro ně dostupná osobní návštěva u zvolené kartářky či kartáře, nebo a snad raději využívají muži výkladu karet online?
Muži pravděpodobně volí pro sebe příznivější volbu, tj. výklad karet po telefonu, protože nemusejí překonávat určitý typ ostychu. Ten přirozeně mají.

Jejich téma otázek je v určité podobě shodné. Prioritou bývá profesní oblast, finance případně vzdělání, tj. kvalifikace apod. Další okruh či důvod, proč vyhledat výklad karet, jsou partnerské vztahy.

Osobní zkušenost s klienty:
pakliže muž zvolí pro pochopení situace ve vztahu výklad karet, potom většinou už je daný vztah natolik krizový, že partnerka o návratu nepřemýšlí. Výjimky existují, ale je žádoucí, aby ve vztahu nastala změna, na níž se podílí oba partneři. O jakou možnost nápravy přesně ve vztahu jde, nám pochopitelně napoví „karty“ pro jednotlivé páry.

Většina vztahů, ptá-li se muž na jejich vývoj prostřednictvím výkladu karet, ale zaniká. Je to spojené s procesem jednání, jemuž vztahy podléhají. Většinou se už stalo příliš, vztah je krizový a uvědomění, přichází pozdě. Výkladem je ale žádoucí podrobit rozbor situace, protože pokud se neudělá, nevynalezne se příčina, potom se bude chybné chování opakovat i v dalším vztahu. Je pravda, že k tomuto jednání a přemýšlení o příčině neúspěšného vztahu se nebude většinou přistupovat po první zkušenosti, ale až v době následující. Někdy jsou to velké tragédie, které dovedou jednotlivce k poznání. Osobnost k tomu potřebuje dozrát, aby byla schopna sebereflexe a uvědomění si příčiny, jež měly za důsledek neutěšenou situaci. Je to třetí vývojová fáze, jež dovede osobnost k sebereflexi. Následuje další a tam už je jedinec připraven prožívat a utvářet kvalitní vztahy.

Je pochopitelné, že se vztahy bortí, když nejsou vyvážené.
Prezentují-li muži ve vztahu především svou dokonalost a opomíjejí při tom připustit, že by i oni mohli mít nějakou chyby, nebo že by se ve vztahu chybně chovali, potom je problém na světě. Důvodem je projev silného ega, ale i strach, nedůvěra v sebe, popírání svých stinných stránek osobnosti, obavy ze selhání, přiznání si své slabé stránky osobnosti, narušené zdravé sebevědomí apod. Pokud je vztah neharmonický a budeme hledat chybu jenom u druhého, potom vztah musí dříve či později zaniknout. Je to zákonité. Ve vztahu je žádoucí, aby byly vyvážené rozumové a citové složky osobnosti. Vzájemná empatie a důvěra jsou základy pro kvalitní uspořádání vztahu. Proto k rovnováze ve vztahu přispívejme vzájemnou důvěrou, pochopením, pomocí, ale i uvědoměním a přiznáním si svých chyb, jejich řešení. Mnoho podobných přístupů včetně empatie utváří kvalitní vztah. Vyžaduje to samozřejmě oboustranný zájem o vztah a neustále o něj pečovat, protože harmonie není trvalý stav.

Jeden příběh z historie za všechny
Volal mi muž a jeho otázka zněla: Kdy se vrátí domů manželka s dětmi? V kartách návrat nebyl vidět. Nechtěla jsem mu to ihned říci, tak jsem se s ním bavila, vyptávala se, jak je paní dlouho pryč, kde je, jak spolu vycházejí a co si uvědomuje, jako důvod jejího odchod. On spustil, že už je ta dlažba v chodbě hotová, že se mohou přece vrátit domů, tak proč se nevrací. On si myslel, že důvodem odstěhování se manželky s dětmi byl asi dva roky neřešený spor o dlažbu v chodbě a to, že neměl čas to udělat. Jistě to asi byl důvod k vzájemnému sporu, ale příčina byla ještě hlubší. Pravděpodobně se pán choval povrchně, nedůsledně i v jiných situacích, nereagoval na podněty, jež mu partnerka dávala, neuměl svou paní pochopit, docenit její touhy, potřeby a ani v tom, že ona by měla ráda upravenou chodbu v domě i pro jejich děti. Jemu to přeci nevadilo, on chodil vždy domů pozdě a nemá na nic čas. Najednou, když nastala krize a musela nastat, dokázal situaci během několika dnů prakticky vyřešit. Měl čas a peníze na dlažbu. Rodinu to ale nespojilo. Pochopení u něj ihned nepřišlo. Byl velmi zklamán, že i když splnit co se od něj žádalo, že už nebude rodina fungovat. Je otázka, jak fungovala před tím, ale věřme, že uvedený spor je jenom důsledek čehosi. Snad časem zmíněný muž pochopí, oč se jednalo, aby se vyvaroval dalšího neúspěšného vztahu.

V těchto a podobných situacích si vzpomenu na uveřejněný článek, příspěvek či radu od jednoho muže.
Někdy před třiceti roky v ženském časopise byla rubrika, kam psali čtenáři své rady. Psal tam muž a radil těm ostatním, aby nezanedbávali své rodiny, protože se jim to nevyplatí. Pán měl svou zkušenost, zřejmě zanedbával rodinu, následoval rozvod. Protože nechtěl zůstat sám, měl novou rodinu, kde vychovával děti partnerky. Už věděl, že se starat má, pokud nechce zůstat sám. Jeho memento, že muži na základě neuvědomění si svých chyb a jejich odstranění nebudou moc vychovávat své děti, ale děti jiné partnerky, bylo směrováno k mužům, ale asi chybou bylo, že to uvedl v dámském časopise. Pravděpodobnější ale bude, využiji k tomu citaci a slova jedné mojí známá: je to marné, je to marné, je to marné to říkat, zkušenost je nepřenosná.

Vaše kartářka Marie

 

Moderní svět aneb Nová doba ezoterická