Pátá čakra v nás

Sdílejte nás:

„Milá Helen, bojím se rozhodování a celý život za mne rozhodovali druzí. Tatínek rozhodl, kam na školu, maminka zařídila zaměstnání, manžel rozhoduje o dětech…. a mne se zatím vždy dařilo veškerá rozhodnutí nechávat na ostatních. Tedˇ mám práci, kdy já mám rozhodovat za druhé. Nerada bych o ni přišla kvůli svojí nerozhodnosti. Bojím se.“
Ester

hs-karty-telMilá Ester, zakopaný pes je ve Vaší vnitřní síle. Rozhodování jste vkládala do rukou lidem, jímž jste věřila a sobě nevěříte? Je to i o tom rozhodnout se, co je důležité. A také vyjádření vlastního názoru. A to úzce souvisí s funkcí páté čakry.

Pátá čakra má vliv na komunikaci s druhými. Umíte být otevřená? Čtvrtá čakra je centrem citů, pátá potom komunikace. Umíte splnit, co slíbíte? A kdy jste řekla naposledy to, co doopravdy cítíte? Beze strachu, že by se někdo mohl nedej bože hněvat?
Každý večer si shrňte dnešní den a promítněte si, co jste udělala dobře a co nevyšlo. Jaká jste učinila rozhodnutí a co jste hodila na druhé.

Utíkání od rozhodování je také rozhodnutím. Před čím vlastně utíkáte? Ve vašem životě nastal čas opustit bezpečný úkryt a jít s kůží na trh. Pokud byste utekla od této zkoušky, příště přijde mnohem tvrdší! Přijměte vlastní zodpovědnost.

Ideálně vyladěná pátá čakra není pouze o vyjádření vlastní vůle, ale také o umění se poddat vůli osudu. Dalo by se to přirovnat k roli pilota větroně. Ten umí skvěle využít vlastnosti větru a vždy jej dokáže využít k tomu, aby se dostal tam, kam potřebuje. Díky sloučení svojí vůle s vůlí vyšší, či okolnostem, vždy najdete správné rozhodnutí.

K posílení funkce páté čakry a vlastní vůle vám může pomoci také cedrový olejíček, který je vynikající v aroma lampě, odstraňuje nervozitu, zvyšuje rozumovou a fyzickou aktivitu a navrací pocit sebejistoty.

Přeji Vám dostatek vnitřní síly a dobrý let!

Vaše Helen Stanku

kartářka Helen Stanku

Moderní svět aneb Nová doba ezoterická