Vliv planet na nás

alice2Jsou dvě kategorie lidí, jedna se nechá vláčet hvězdami a druhá vláčí je.

O působení a vlivu nebeských těles na vše, co se odehrává a děje na Zemi a na lidskou psychiku asi pochybuje málokdo. Lidé přičítají hvězdám a planetám vliv, který mají vypozorován po tisíce let.

Planety na lidi můžou působit pozitivně, ale i negativně. Tento vliv se přikládá jejich vzájemnému aktuálnímu postavení mezi sebou a jejich postavení vůči Slunci. Dělí se na tři skupiny.

K první sféře patří planety, na jejichž působení máme vliv (nastavení mysli – přesvědčení, tj. čemu věříme, to se stane) a můžeme s tím pracovat. Patří sem Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars.

K druhé sféře, v níž jsou planety společné, patří Jupiter a Saturn (tady je rovina modli se a pracuj – rovina naděje).

A v poslední řadě jsou tu planety s vlivem božského, mimo náš osobní vliv – osud, patří k nim Uran, Neptun a Pluto. A zmínila bych Chárona a Selené, ale o tom dnes nepíši.

Vliv planet se přičítá hlavně působením na lidskou psychiku, přání jedinců a také způsobu realizace těchto přání. Čili podle vlivu planet je schopen kvalitní astrolog vcelku přesně popsat povahu a charakter toho daného člověka. Avšak astrologie je jenom jedním dílkem puzzle. Mnoho věštců a kartářek se Vás zeptá na to, jaké máte datum narození a nebo v jakém jste znamení. Ptají se zejména proto, že znají a mají zažité vlivy, které těmto znamením nesou do vínku jejich planety.

Vládu mají planety nejenom nad jednotlivými znameními, ale i nad dny v týdnu:
Pondělí – vládne Měsíc a je velmi emoční a je to den ideální pro tvořivost a růst. A také věštění.
Úterý – přebírá vládu Mars, který koná a nese odhodlanost a dynamiku.
Středa – vládne planeta Merkur a je to o komunikaci, bystrosti, analýze.
Čtvrtek – patří Jupiteru a nese finanční příležitosti. A také zdravé sebevědomí a optimismus.
Pátek – je den zasvěcený Venuši, nese družnost a v pátek naši předci, využívajíc její energie, věštili na lásku a také sázeli o výhry nebo také vařili léčebné lektvary. A kdo se chtěl stříhat, potom počkal na pátek. Den byl zasvěcený kráse.
Sobota – je dnem Saturnu a ten přináší opatrnost, trpělivost a obranu.
Neděle – je dnem Slunce, nese vůli, autoritu, důstojnost a odhodlání.

A jak je to tedy s těmi dary planet, které si sebou neseme do vínku?
Každé znamení má svou planetu a ta se velmi podepíše na sklonech a vlohách, pod jejím vlivem zrozeného jedince.

Slunce (Lev)
Sebejistota, víra v sebe a své schopnosti, dovednost dotáhnout své plány, tvůrčí energie – to nese pozitivně postavené Slunce. Negativně má na svém vrubu aroganci, pýchu, egoismus, agresivitu a ignorantství.

Měsíc (Rak)
Reprezentuje vnitřní svět. Je o intuici a o naslouchání svému podvědomí. Ukazuje, jak podvědomě reagujeme a ukazuje naše emoce. Mají ho romantici, lidé se silným osobním kouzlem, přitom skromní, s bohatou obrazotvorností, upřímní, vizionáři. Negativně postavený Měsíc nese bázlivost a strachy všeho druhu, přecitlivělost a sklony k depresím.

Merkur (Blíženci, Panna)
Ovlivňuje to, jak dokážeme předat své myšlenky, zodpovídá za intelektuální vlohy, za to, jak se učíme, posiluje dochvilnost, plánování, logiku a racionální uvažování. Negativně postavený nese kritičnost, nervozitu, cynizmus a ztrátu pružného a konstruktivního pohledu na věc.

Venuše (Býk, Váhy)
Silná Venuše nese osobní kouzlo. Venuše zodpovídá za to, jak umíme milovat, dává nám smysl pro krásu a harmonii. Charakterizuje to, jakým způsobem umíme navazovat a udržovat vztahy s jinými lidmi, charakterizuje náš systém hodnot, smysl pro krásu a estetické vnímání. Provází umělce. Pozitivně nese i optimismus. V oslabení nese netaktnost, povrchnost, nesmělost a sklon k vulgárnosti.

Mars (Beran)
Zodpovídá za sexuální pud, také za chápavost a schopnost vzít věci do vlastních rukou. Podporuje soutěživého ducha, dynamičnost a nezávislost. Ukazuje, jak se prosadit. Negativně postavený nese agresi, hádky a netrpělivost až zbrklost.

Jupiter (Střelec)
Má vliv na náš rozvoj, způsob nazírání na svět v širším úhlu, potřebu zdokonalovat se, je spojován s hodnotami jako je štěstí, optimismus, důvěra, slušnost. Negativně nezodpovědnost, snobství a fanatismus.

Saturn (Kozoroh)
Je jeden z největších učitelů a motto pro tuto planetu je: “Jak se do lesa volá, tak se ozývá.” Zodpovídá za naši karmu a růst. A přináší řadu zkoušek. Kde člověk dělá chyby, tam jej Saturn poučí a učí i z dřívějších chyb. V horoskopu také zodpovídá za veškerá zdržení v oblasti realizací plánů. Taktéž má cit pro dodržování konzervativních tradic. Negativní nese pesimismus, žárlivost a upjatost.

Uran (Vodnář)
Je planetou změn, reprezentuje jistý druh osobní nezávislosti a svobody, jež přerůstá v revoluce v osobním životě. Přináší změny hodnot a rozbíjí vše staré. Nastoluje novátorskou vlnu v pohledech na život. Pozitivně nese nezávislost a toleranci, destruktivně přináší chaos, fanatizmus a perverzi.

Neptun (Ryby)
Pozitivní nese idealismus, vlohy pro vyšší mystéria i talent pro umění. Silný Neptun se vyskytuje u psychotroniků, léčitelů, citlivých médií a má jej v horoskopu nejedna dobrá kartářka. Negativní aspekty Neptunu v horoskopu se projevují duševní osamělostí, fantazírováním, fobiemi, sklony k sebevraždám a také v závislostech na alkoholu, lécích a drogách.

Pluto (Štír)
Je nositelem nevyhnutelné a osudové transformace, nese kartu osudu , kterou neošálíme. Tuto kartu není v naší moci ovlivnit. Nezbývá, než ji přijmout a přizpůsobit se. V horoskopu tedy označuje síly, na jejíž působení nemáme vliv a nezbývá, než je jako takové přijmout. Pozitivně přináší odvahu, sílu prosadit se, prorazit a návrat sil. Negativně nese obsesi, útlak a izolaci.

Vliv Planet se běžně používá i v magii. V jistých formách magie je jasně dáno, který den se čaruje na co.

Vaše Alice

Sdílejte!

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Kartářka Alice, Kartářka píše a jeho autorem je Helen Stanku. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Autor: Helen Stanku

Jsem kartářka, která s kartami dospívala. Karty byly vždy mými kamarádkami a také mne štvaly. Hádala jsem se s nimi. Zkoušela jsem je obměkčit a časem jsem pochopila, že musím začít u sebe. Karty reagují na mne, na moje podvědomí a na energie člověka, jemuž vykládám. Tyto energie jsou proměnlivé, jako všechno kolem nás.