Věštění v minulosti

Sdílejte nás

Historie výkladu karet

Historie výkladů budoucnosti je stará jako lidstvo samo. Každý chtěl nějakým způsobem vědět, co se stane následující den, měsíc, rok. Předchůdci vykladačů karet byli šamani a kněží, kteří prováděli věštby za pomoci kamenů, stromů, úkazů na obloze. Budoucnost se předpovídala pomocí vody, ohně, kouře a všech dalších věcí, které byly vhodné pro věštecké umění šamanů. Germáni, Čína, Řekové i Římani používali různé věštecké metody.

Věštec – kdo je to

Věštec je osoba s údajnou schopností předpovídat budoucnost, vykládat sny, nebo vyjevovat lidem boží vůli. Předpovídání budoucnosti na základě magických praktik se označuje jako věštění, konkrétní vyslovená předpověď se nazývá věštba (latinsky oraculum). Místo, které se zaměřuje na věštění, je věštírna.

Historie věštění

Věštění ve starověku

Předpovídání ze zvířecích vnitřností bylo nejrozšířenějším způsobem věštění starověku v celé středomořské oblasti. Speciálním druhem pak bylo čtení ze zvířecích jater(zpravidla ovčích), které je doloženo nálezy modelů jater v Babylónii, či Etrurii.
Starozákonní Josef díky svému daru vykládat sny získal mnoho poct od egyptského faraona, kterému vyložil sen o sedmi tlustých a sedmi hubených kravách.
V řecké kultuře (tuto tradici pak převzali i Římané) bylo obvyklé se před významným rozhodnutím jít poradit do věštírny. Kněžky z chrámů se nazývaly Sibyly. Věštby byly zpravidla formulovány tak, že je bylo možné vykládat různým způsobem.

Věštění z letu ptáků bylo zvláště populární ve starověkém Římě, kde jej vykonávali auguři.

Věštby ve středověku

Věštění ve středověku bylo pokládáno za temné umění. Ti, kteří vykládali budoucnost, byli často pokládáni za provozovatele magie a byli upalováni jako čarodějové a čarodějnice.

Novověk a věštby

V 19. století (se začátkem romantismu) se stalo módou nechat si věštit z křišťálové koule a málokdo se nesetkal se starou cikánkou, která četla budoucnost z dlaně a lákala i na zaručeně spolehlivější věštění z karet. Ve vyšší společnosti se věštilo z kávové sedliny (lógru).

S touhou nahlédnout do budoucnosti je spojena také celá řada lidových zvyků, například:

  • Lití olova (molybdomantie) – podle tvaru kousku olova zchlazeného ve studené vodě se odhaduje osud (rakev = nemoc, srdce = láska atd.),
  • Kdo vyseká díru v ledu o štědrovečerní půlnoci, může ve vodě spatřit svou budoucnost,
  • Házení kytice na svatbě – kdo ji chytí, bude mít první svatbu,
  • Vrhání střevíce – podle polohy střevíce, hozeného přes rameno se pozná, jestli se osoba vydá na cesty nebo zůstane doma.

Mnohé z těchto zvyků se praktikují i dnes, i když spíše pro zábavu. Nejčastěji se člověk může setkat s jednoduchými (a tedy zcela neodbornými) horoskopy. Z mantik je v současnosti asi nejpopulárnější vykládání karet.

Licence Creative Commons některé texty jsou převzaty z české Wikipedie
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported