V každé z nás je kousek afrodity

Dnes se tomu paní Michaela směje, když si vzpomene, jak se chovala poté, co se podruhé vdala. Tehdy totiž dovolila, aby ji ovládla bohyně manželství Héra. Jak se to projevovalo v praxi? Pocit vlastní hodnoty vyvozovala na základě  manželovy spokojenosti. Když jí například pochválil oběd, zaplnil ji pocit štěstí. Ovšem o tom, jaké negativní pocity a výčitky ji zaplavily v opačném případě, snad není třeba hovořit. Ovlivněna Hérou, Michaela celé dny jen vykonávala domácí práce a sama sobě se věnovala teprve až v noci, kdy malovala své první obrazy. Na chování Michaely není na první pohled nic divného, neboť se měníme i v dalších oblastech života, což jistě důvěrně zná mnoho z nás. Stávají se pro nás důležité různé životní role: dcery, matky, manželky, milenky či ženy realizující si kariéru.

výklad karet online, zavolejte si

Afrodita, žena

Podle americké psychoterapeutky Jean Shinody Bolen rozhodují o tom, jaké jsme, dominující vzorce našeho podvědomí. Carl Gustav Jung je nazývá jako archetypy a podle jeho teorie jsou zvěčněny v mýtech a básních různých kultur. I nyní se tedy potvrzují slova americké psycholožky a filozofky Jean Bollen která ve své knize „The Possible Human“ tvrdí, že: „Mýty jsou něčím, co se nikdy neuskutečnilo, ale děje se to neustále“.

Mýty ovšem ovlivnily také zjištění celé řady dalších myslitelů, psychologů i psychiatrů. Jako příklad uveďme, že spojení mýtů s pozorováním ženských postojů dopomohlo profesorce klinické psychiatrie na Kalifornské univerzitě, J. S. Bolen, vytříbit sedm archetypů, jenž dle jejího mínění nejlépe vystihuje ženskou psychiku. K vytvoření své teorie si dopomohla sedmi nejcharakterističtějšími řeckými bohyněmi, neboť s obyvatelkami Olympu nás spojuje více, než bychom kdy pomyslely.

Z maminky bohyně

Ať už si to, milé dámy, totiž připustíme či nikoliv, bohyně žijí a jsou ukryty v každé z nás. Nezáleží přitom na tom, jsou-li uvnitř nás aktivní či spící. Všechny totiž mají společné to, že pocházejí z jednoho velkého zdroje – Velké Bohyně – naší Pramatky. Bohyně, jež jsou stejně jako my ženy z masa a kostí, se mezi sebou různily. S ohledem na psychické predispozice tedy vytřídila Bolen tři typy Bohyní:

Bohyně otevřené světu a nastavené na úspěch nebo vnitřní rozvoj. Patří k nim chladná, soběstačná a realizující se Artemida, profesionální a praktická Athena a radost uvnitř sebe samé hledající Hestie.

Rozdělení bohyň

Archetypy tradičních ženských rolí dcery, manželky a matky. Patří sem zejména bohyně Persefona, Héra a Demeter. Zatímco Persefona si nedokáže představit život, když není na nikom závislá, pro Héru je nejdůležitější mít partnera a pro Demeter naopak starat se o někoho. Na neúspěchy tyto bohyně ve své parketě reagují zlostí, závistí či depresí.

Afrodita je kategorií sama pro sebe, neboť vlastní magickou moc, jíž Bolen nazvala alchymií. Jen ona umí spustit proces vlastní přeměny, díky čemuž ožil Pygmalionův výtvor. Afrodita zosobňuje tvůrčí stranu lásky a slučuje v sobě všechny vlastnosti Bohyní. Nikdy ale netrpí ve vztazích s muži, neboť nemá potřebu budování stálých svazků. Nejdůležitější jsou pro ni emoce.

Vždy je možnost volby

Trápíte se? Nemůžete se s něčím vyrovnat? Pak si představte, že sedíte u jednoho stolu s Bohyněmi a slyšíte, co k Vám promlouvají. Každá z nich používá jiné argumenty, neboť mezi sebou válčí o dominanci. Před Vámi však stojí nelehký úkol – rozhodnout se, která z nich je Vaší spřízněnou duší. Nezbývá tedy, než přivolat jednu z nich a druhou nechat ustoupit. Jakmile si uvědomíte, která Bohyně ve Vás převládá, lépe porozumíte sama sobě a následně tak ovládnete nejen sebe, ale i svůj život. A to je přeci to, po čem každá z nás touží, nemyslíte? Promlouvání s Bohyněmi není žádná velká magie. Přijměte tedy skutečnost, že v každé z nás je kousek Afrodity a začněte podle toho žít svůj život. Uvidíte, že bude najednou krásnější a jednodušší.

Už to tedy za toto sebepoznání rozhodně stojí, co říkáte?

Chcete se o Bohyních, které v každé z nás dřímají dozvědět více? Neostýchejte se k nám zavolat. Zajímá vás, co vás čeká a na co je dobré se připravit? Tarotové karty, numerologie či výklad snů, pomůžeme vám zodpovědět vaše otázky pomocí těchto spolehlivých metod.