Roční horoskop 2013

Rok 2013 je hlavně o vztazích, o vztahu našeho „JÁ“ k  jiným. Obecně posouvá lidstvo jako celek k uvědomění si nezbytnosti věčných morálních hodnot, že bez nich totiž nic v našich životech nebude mít pevný základ a tím ani trvání.

Rok Hada nás bude učit dívat se na své životy z  jiného úhlu pohledu, než jsme byli doposud zvyklí, hledat v životních situacích tvůrčí řešení a být otevření k změnám a novým příležitostem.

Horoskop na rok 2013

V  tomto roce máme velkou možnost uspořádat své životy v souladu se sebou samými i s ohledy na ostatní lidi kolem nás! Abychom byli úspěšní, je nezbytné být upřímní sami k  sobě, vnímat a ctít své pocity, řídit se srdcem, rozvíjet svou intuici, a nebát se změnit to co nám již nevyhovuje – v  jakékoliv oblasti života! Dobré a nápomocné k  tomu je rozjímání nebo meditace (stačí najít denně chvilku 5-10min.), které jsou přirozenou součástí duševní hygieny, pomůže nám také rozpoznat, kdy máme bezodkladně jednat, a kdy trpělivě vyčkávat na další vývoj situace.

Rok Hada bude přát střídmosti, zodpovědnosti, a zralému uvažování. Neměli bychom riskovat ve finanční oblasti, přehlížet své bližní či své zdraví. Pro mnohé z nás se jedná o psychicky náročný, leč velmi přínosný rok!

Pokud nepřekročíme svoje obavy ze změn, snahy setrvávat v pomyslné jistotě i když nejsme spokojení, může se nám to vymstít v podobě vážnější nemoci, nehody nebo citelné ztráty toho, čeho si ceníme.

Nám všem je rok 2013 velmi příznivým ohledně naplnění svých snů a přání, proto mějte odvahu, jednejte v souladu se svým „JÁ“, a s notnou dávkou vlídnosti, umírněnosti a laskavosti k druhým, dívejte se na vše kolem Vás očima lásky, pak budete najednou mile překvapení, jak Vám „to jde“ a jak je krásný svět kolem Vás!

Vaše Via Lucia

Pokud by Vám bylo třeba vnést světlo do situace, se kterou si nevíte rady, zavolejte nám!

Náš tým Kartářek Světla je k dispozici nonstop, vždy ochoten Vám pomoci!

Několik užitečných tipů

Merkur je planetou komunikace, je spojován s obchodem a cestováním, a v období retrográdní fáze často dochází k problémům v  komunikaci a k  nedorozuměním v  každodenních záležitostech.

Letos planeta Merkur bude v retrográdní fázi hned třikrát:

 • Od 23 února do 17 března
 • Od 26 června do 20 července
 • Od 21 října do 10 listopadu

V  tomto období není vhodné:

 • Kupovat/prodávat auto či dům
 • Stěhovat se do nového bydlení
 • Začít nový, důležitý projekt či práci
 • Podepisovat důležité dokumenty či smlouvy

Toto období je vhodné k:

 • Reorganizaci, a napravování chyb
 • Kontrolu, přehodnocování záměrů
 • Pořizování kopii dokumentů, smluv a zálohování obsahu PC

Venuše je planetou spojovanou s  láskou, krásou, harmonii, uměním a estetikou.

V retrográdní fázi bude od 21. Prosince 2013 do 31. Ledna 2014

Vhodná doba abychom více pozornosti zaměřili na partnerské vztahy a případný nesoulad řešili změnou postoje k protějšku, vzájemně s  ohledy na své pocity a potřeby.

Není vhodné:

 • Vstupovat do manželství
 • Měnit vzhled
 • Upravovat interiéry obydlí, kanceláře a obchodu
 • Otevírat podnik spojený s uměním, krásou, estetikou a oblečením
 • Na nákup drahého luxusního zboží, oděvů, šperků či uměleckých děl

Saturn je planetou velkého, přísného a moudrého učitele.

V  retrográdní fázi od 18. Února do 8. Července 2013 nabádá nás ke zvýšené obezřetnosti, zodpovědnosti a dodržování morálních zásad dle hesla „jak zaseješ, tak i sklidíš“. Pozor na povrchní, lehkovážné a nekalé jednání!

Hlavně pro zrozence ve znamení Býka, Lva, Štíra a Vodnáře je nevhodné pro nové závazky a též pro zahájení nového projektu či podnikání.