Symboly – zrcadlo

Symboly – zrcadlo

Jen málo předmětů denní potřeby má pro nás takový význam jako právě zrcadlo. Bez něj by totiž lidstvo bylo ještě v temném středověku, neboť bez možnosti podívat se sám sobě do tváře, by naši předkové nemohli „vymyslet“ humanismus ani renesanci.

výklad karet online, zavolejte si

Význam zrcadla v mytologii

Nemalého významu však zrcadlo nabývá také v mytologii, kde je považováno za tajemný předmět, jenž je nositelem tzv. zvedné magie. Pomocí něj se lidé již po staletí snaží nahlédnout nejen do věcí minulých, ale také budoucích. Již římský filozof Seneca tvrdil, že je zrcadlo vynalezeno proto, aby člověk poznal sám sebe. Tuto svou beze sporu zajímavou a nadčasovou myšlenku zhmotnil v básni z 1001 noci, kdy kníže Zajn Al-Alsnam pomocí zrcadla dovede poznat dívku, neboť odraz nepravé dívky pokrývaly skvrny. Snad v té době se tedy začalo rodit přesvědčení, že odraz je součástí člověka. Než ale člověk uznal zrcadlo za pravdomluvné, jejich výroba přestala být výsadou kovářů, kteří je odlévali z kovu a leštili. 4500 let po jejich vynálezu se pak jejich výroby ujali skláři, kteří pokrývali sklo olovem, což zajistilo vyostření obrazu.

Zrcadla v historii a magii

Zrcadla a magie s nimi spojená se pochopitelně objevují ve všech vyspělých magických kulturách a jejich historie sahá k příběhu mytologické postavy jménem Narcis. Jak již jeho jméno napovídá, neměl rád nikoho, jen sebe. Bohyně Nemesis se tedy rozhodla ho potrestat za to, že neopětoval city nymfy Echó, a místo toho jen celé dny pozoroval svůj odraz ve vodní hladině. Od té doby jsou muži, kteří věnují hodně času úvahám o svém odrazu v zrcadle, podezříváni z přílišné sebelásky. Ženy, které podobně jako zlá macecha Sněhurky hledají v zrcadle potvrzení své krásy, jsou naopak považovány za marnivé.

Zrcadlo, jako brána do budoucnosti

Nyní se však z dob antických pojďme přesunout do současnosti a prozraďme, že právě zrcadla jsou nepostradatelným pomocníkem každé zkušené čarodějky, včetně té naší. V jakých případech po zrcadle a magii sahají? Je třeba si uvědomit, že ve světě magie je zrcadlo vnímáno zejména jako portál spojující světy živých a mrtvých. Důkazem budiž například fakt, že sibiřští šamani hledají v měděných pánvích duše a duchy mrtvých, a také sám řecký filozof Platón tvrdil, že zrcadla mají moc zachytit nejenom věci, ale i duše.

Odhalení budoucnosti pomocí zrcadla

Zrcadlo se ovšem, jak jsme již naznačili, neužívalo jen ke kontaktům se záhrobím. Sloužilo totiž také k odhalování budoucnosti, a to až do doby, než byla k tomuto účelu „vynalezena“ křišťálová koule a němečtí mágové sestavili magické zrcadlo utvořené ze sedmi dílů tří různých zrcadel. Ptáte se, proč využívali právě tři různá zrcadla? První z nich sloužilo k podávání zpráv, druhé poodkrylo informace o zdraví a třetí mělo objasnit věci skryté.

Zrcadla ve středověku a ve starém Římě

Naopak staří Římané si vystačili pouze s ručními zrcátky. Podle řeckého cestovatele Pausania je římští věštci nejprve použili ve vodě a následně je vytáhli, aby se podívali na odraz. Když byl normální, znamenalo to uzdravení. Pokud ovšem odraz ztratil tvar, čekala pacienta rychlá smrt. Ve středověku zvládali osoby předpovídající budoucnost ze zrcadel i jiné věštby. Otáčely například zrcadla ke slunci a potom odečítaly osud z tajemných obrazců světla a stínu na hladkém kovovém povrchu. Nebo nechávaly nevinné děti, aby se podívaly do zrcadla a potom se jich ptaly, co viděly.

K symbolu zrcadla se ovšem váže také celá řada pověr a věříme, že některé z nich znáte i Vy. Ta nejznámější z nich například říká, že když rozbijeme zrcadlo, čeká nás sedm let neštěstí. Tratíme tedy nechtěně kousek sebe, přičemž část naší duše může navždy zůstat uvízlá v jiném světě. Odtud také pochází zvyk zakrývat zrcadla v domě s nebožtíkem, aby duše z těla nevnikla do zrcadla. Kdyby k tomu totiž došlo, může pozůstalé ochránit před neštěstím už jen rozbití zrcadla na kousíčky a jejich následné zakopání.

Fóbie ze zrcadel

Faktem ale také je, že zrcadlo může v mnoha lidech vyvolat i negativní pocity. Některé osoby například trpí ataky hysterie a paniky ze zrcadel. Věda tento stav nazývá spektrofobií a dělí jej na dvě kategorie chorob. První je katotrofobie, kdy se postižení bojí zrcadla. Druhá choroba nese název eisoptrofobie a při ní se dotyčný bojí odrazu. Působení druhé varianty na vlastní kůži zažila nejenom Pamela Anderson, mytologické gorgony (okřídlené šupinaté sestry s hady místo vlasů), ale i legendární bazilišek. Díky zrcadlu se přesvědčili, že jejich vzhled je opravdu sebevražedný (zabíjející).

Uvědomme si tedy, že zrcadlo odráží pravdu, překlenuje ji, mění pravou stranu za levou a jak tvrdí okultisté – koutkem oka v něm vždy zahlédneme zjev. Jen aby se neukázala krvavá Mary.

Chcete i Vy nahlédnout do minulosti či poodkrýt závoj budoucnosti? Pak nezbývá, než oslovit náš tým a společně začít hledat tajemství minulosti anebo budoucnosti. Budeme se těšit na společné setkání.